© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

50+ 細胞重整再生精華

30ml

適合肌膚:50歲後肌膚還原青春

主要成份:

維生素A螺紋體、高分子量玻尿酸、低分子量玻尿酸、CL活性肽、Reforcyl

                    

主要功效:

改善更年期引起的激素失調而導致的皮膚問題(肌膚結構破壞,皮下組織及支撐性脂肪鬆弛)

使用方法:

潔面後,取適量精華素均勻塗於肌膚上,配合KLAPP的產品,以確保最佳效果